top of page

System WATERFLOW

Nowoczesny system informatyczny wspierający działania ratownicze
i prewencyjne straży pożarnej

System WATERFLOW to

ekran.png
Dynamiczna mapa hydrantowa - położenie, zdjęcia, atrybuty, aktualny stan źródła wody, natężenia wypływów z symulacji. Wprowadzone dane są natychmiast widoczne w aplikacjach innych użytkowników.
telefon_v2.png

Wizualizacja danych
o budynkach

wsparcie procesów decyzyjnych, wsparcie procesu kontroli obiektów

Gromadzenie,
analiza

i udostępnianie danych

Wieloplatformowość

Aplikacje mobilne i Internetowe połączone są w zintegrowany system informatyczny

Wyznaczanie
ilości wody

do zewnętrznego gaszenia, tworzenie bilansu zaopatrzenia

i zapotrzebowania

w wodę w czasie akcji

Rozwinięcia
taktyczne

Dysponowania, optymalizacja prowadzenia linii wężowych, wyznaczanie obszarów chronionych

System Waterflow
Odtwórz Wideo

System Waterflow

Błyskawiczna wymiana danych pomiędzy strażą pożarną a przedsiębiorstwem wodociągowym

www demo.jpg

Wersja demonstracyjna

Uzyskaj dostęp do

bezpłatnej wersji demonstracyjnej!

5 px depth kopia.png
Demo

Moduły Waterflow

Źródła wody

 • przeglądanie danych o hydrantach i zbiornikach,

 • dodawanie i przeglądanie zdjęć źródeł wody,

 • zarządzanie kontrolami operacyjnymi hydrantów,

 • wymianę danych z aplikacjami mobilnymi Android i iOS,

 • przepływ danych o hydrantach pomiędzy PSP, a przedsiębiorstwem wodociągowym używającym systemu AquaMonit.

ekran bez ramki - zrodla.png
nowa apka zrodla.png
Funkcjnalności
ekran bez ramki - budynkowa.png
nowa apka budynki.png

Moduły Waterflow

Obiekty

 • baza danych budynków oraz stacji benzynowych na Państwa terenie, częściowo wypełnione danymi z zasobów GUGiK,

 • dodawanie zdjęć, projektów CAD i BIM, przeglądanie projektów w wygodny sposób,

 • lokalizacja obiektu na mapie,

 • dodawanie informacji o instalacjach fotowoltaicznych.

Moduły Waterflow

Pożary

 • poprzez wpisanie adresu pożaru i naciśnięcie jednego przycisku uzyskanie pełnej świadomości sytuacyjnej na temat akcji gaśniczej,

 • prezentacja na mapie lokalizacji pożaru, obszaru chronionego, położenia JRG, trasy i czasu dojazdu,

 • prezentacja na mapie sytuacyjnej, obiektów, pojazdów, źródeł wody i ich stanu,

 • stworzenie bilansu wodnego dla wybranego podłączenia pojazdów do hydrantów.

bialy smartfon.png
ekran nowe - prewencja.png
nowa apka budynkowa.png

Moduły Waterflow

Prewencja

 • stworzenie protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych w systemie dla budynków, stacji paliw i lasów,

 • automatyczne wypełnienie protokołu danymi z bazy obiektów,

 • automatyczne dowiązanie do protokołu źródeł wody w odległości 75 i 150 m od ścian budynku,

 • automatyczne generowanie protokołu w formacie Word wypełnionego wprowadzonymi danymi.

Moduły Waterflow

Analiza

 • dokonywanie kilku wybranych, podstawowych analiz obszarowych w oparciu o dane zgromadzone w systemie Waterflow,

 • proste i szybkie narysowanie obszaru analizy i jej uruchomienie,

 • możliwość rozszerzenia o dowolne typy analiz w przyszłości.

ekran bez ramki - analiza.png
ekran nowy analiza (1).png
ekran nowy administrator.png
ekran nowy administrator - dodawanie uzytkownika.png
ekran nowy administrator - ustawienia.png

Moduły Waterflow

Panel administratora

 • dodawanie nowych użytkowników systemu oraz zarządzanie już istniejącymi,

 • tworzenie raportów podsumowujących 

 • dostosowywanie ustawień systemu Waterflow do potrzeb twojej Organizacji,

 • monitorowanie aktywności użytkowników oraz podgląd zgromadzonych danych.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Pobierz aplikację mobilną systemu Waterflow.

linki do apk kopia.png
O nas

O Nas

Naszą misją jest budowa nowoczesnej firmy, w której naukowcy i inżynierowie z różnych dziedzin mogą realizować swoje pasje, prowadzić prace rozwojowe i tworzyć rozwiązania spełniające potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Projekt realizowany przez
firmę MLabs z Poznania